Neupravený styk

Dobrý deň,
Som rada, že existujete a píšem Vám problém môjho partnera, ktorý potrebuje poradenstvo.
Rozvod pred rokom, dve maloleté deti (teraz 8 a 10 ročné) zverené do starostlivosti matky. V súdnom rozhodnutí je deklarovaný neobmedzený styk otca s deťmi na základe vzájomnej dohody. Nedalo sa to konkrétnejšie špecifikovať, pretože partner pracuje v štvordňových pracovných cykloch bez ohľadu na víkendy.
Viacmenej táto dohoda doteraz fungovala. V súčasnosti sa ale bývalá manželka s deťmi odsťahovala vyše 200 km od miesta pôvodného bydliska bez toho aby akokoľvek informovala o tomto rozhodnutí otca detí. Týmto znemožnila styk otca s deťmi podľa súdnej dohody.
Aké právne možnosti má otec aby bola matka zaviazaná umožniť styk otca s deťmi v nejakej konkrétne špecifikovanej podobe než je tomu doteraz?
Akým spôsobom sa pristupuje k upresneniu súdneho rozhodnutia týkajúceho sa styku otca s deťmi po rozvode na žiadosť otca tak, aby toto  právne zaväzovalo matku?
Je potrebné nové súdne konanie? Ak nie, prosím na akú inštitúciu je v tejto veci potrebné sa obrátiť?

Ďakujem vopred za Vaše informácie.

Odpovedá: Mgr. Eva Riečicová

Dobrý deň.
Z Vášho emailu vyplýva, že po rozvode rodičov boli upravené práva a povinnosti k deťom v zmysle zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine Z.z. pričom úprava styku je daná dohodou. Napriek tomu, že súd uprednostňuje dohodu rodičov, bohužiaľ z praxe musím konštatovať, že ten z rodičov, ktorý nemá dieťa zverené do svojej starostlivosti sa stáva rukojemníkom toho druhého, lebo je to na dohode rodičov, ktorí sa, ale zrazu nedohodli, lebo nie sú jasne vymedzené pravidlá.
Keď sa rozhodne mu dieťa dať, tak mu ho dá, ak sa rozhodnete nedať, tak nedá, asi takto by som laicky popísala súčasný stav daný dohodou. Ako ste sa mohli presvedčiť tak neoznámila ani informáciu o zmene bydliska jej a detí, čo je dosť podstatná skutočnosť a tým sa mení aj kolízny opatrovník dieťaťa, ak sa menil obvyklý pobyt dieťaťa daný §2 zákona č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK, čiže medzi najčastejšie sem patrí trvalý pobyt dieťaťa alebo oficiálny prechodný pobyt dieťaťa.
Návrh o úprave styku (musí sa rozhodovať novým konaním, nastali nové skutočnosti, nie je rešpektovaná dohoda rodičov, lebo ju matka porušuje, tým, že deti podľa vášho vyjadrenia otcovi nedáva) doporučujem podať na súde, ktorý rozhodoval naposledy, pretože aj tak by do daného konania bol zainteresovaný, ale predlžovali by sa lehoty pri odstupovaní a žiadaní spisovej dokumentácie. Keď podáte návrh na súde, ktorý rozhodoval naposledy vo vašom prípade, tak tento pravdepodobne prenesie príslušnosť na súd, kde majú deti teraz obvyklý pobyt a vytýči pojednávanie, taktiež za kolízneho opatrovníka by mal súd Uznesením ustanoviť ÚPSVaR kde sa deti zdržiavajú v súčasnosti.
Bežná resp. najčastejšia úprava styku býva každý párny alebo nepárny týždeň od piatku od 17,00 hod. do nedele do 17,00 hod., v prípade, že sú obaja rodičia v jednom meste môže byť aj v stredu od 15,00 hod. do 17,00 hod., taktiež doporučujem okremvíkendov upraviť všetky prázdniny - jarné, jesenné, zimné, polročné,veľkonočné, letné na polovicu prvé dva týždne v mesiaci júl a prvé dva týždne v mesiaci august, prípadne tak nejak podobne a tiež netreba zabudnúť ani na meniny v nepárny rok, narodeniny v párny rok, vianoce od 23.12. od 9,00 hod. do 27.12  do 9,00 hod. v párnom roku a od27.12. od 9,00 hod. do 2.1. do 9,00 hod. v nepárnom roku, aby vždy na striedačku mal jeden z rodičov možnosť byť s deťmi aj na vianoce. Podobným štýlom sa upravujú aj vianoce. Počet dní a variácie sú už na vás.
Návrh Vám môžu, ale nemusia spísať aj na´príslušnom ÚPSVaR prípadne právny zástupca. Taktiež sa môžete riadiť v prvej časti návrhu aj tými návrhmi, ktorésú uvedené aj na web stránke ligy otcov. Petit návrhu znie "Návrh na úpravu styku s maloletými deťmi"

S pozdravom Mgr. Eva Riečicová