Naše ciele

Pri vzniku Ligy Otcov sme si stanovili dva základné ciele našej činnosti:

Osveta a propagácia otcovstva

Budeme hovoriť o tom, aký význam má otec pre deti novonarodené, pre deti rastúce, dospievajúce a aj dospelé deti.

Aj my dospelí otcovia sme deťmi svojich otcov a vieme čo pre nás znamenajú, alebo znamenali naši otcovia. 

Prípadne o čo sme prišli, ak otcovia v našich životoch chýbali.

Chceme búrať mýty o nešikovných otcoch čo každé jedlo pripália a nedokážu dieťa ani obliecť. Sme moderní a aktívni otcovia, ktorí sa vedia a chcú starať o svoje deti.

Budeme šíriť pozitívnu správu o nádhere otcovstva a naplnení, ktoré prináša deťom potrebný rozvoj, radosť a šťastie. 

Chceme vrátiť pojmu otcovstvo význam a dôstojnosť ktorý mu právom patrí.

Právo a spravodlivosť

Budeme aktívne, pomáhať, podporovať a brániť otcov a deti, ktoré kvoli rozchodom prichádzajú jeden o druhého.

Budeme hovoriť o strašnom utrpení a o psychickej tyranii ktorej mnohokrát otcovia čelia. Nebudeme sa hanbiť hovoriť o plači otcov bez sĺz a beznádeji a bezmocnosti tých zdanlivo silnejších.

Budeme sa staviať proti zamieňaniu detí za majetok a vlastníctvo jedného z rodičov. 

Aktívne vystupovať proti tomu, aby deti boli mocenským nástrojom, nástrojom pomsty či vydierania a proti tomu, aby sa rodičovstvo zamieňalo za živnosť zameranú na výživné.

Chceme, aby bol život po rozchode korektným partnerstvom dvoch rodičov, ktorí nebudú prenášať svoje problémy na dieťa a čo najviac minimalizovať negatívne dôsledky rozchodu na deti.

 

Ako pracujeme?

Naša činnosť je založená na podpore širokej verejnosti - či mužov alebo žien bez rodielu veku, etnika, rasy, či sexuálnej orientácie. Ktokoľvek kto sa stotožňuje s našimi cieľmi má k nám dvere otvorené.

Všetky naše aktivity budeme robiť nadstranícky a nezávisle na iných subjektoch.

Všetky prostriedky získané z darov a nakladanie s nimi budeme transparentne zverejňovať.

Celá činnosť Ligy Otcov bude závislá a založená len na podpore sympatizantov a sympatizantiek združenia - či už formou aktívnej pomoci a dobrovoľníctva, alebo formou finančných či nefinančných príspevkov.

Prečo vlastne Liga Otcov vznikla a čo chceme robiť?

Hovoríme o tom, že rola otca je nezastupiteľná pre zdravý vývoj detí. A smutným faktom je, že v porozvodovej starostlivosti o deti sa na otcov zabúda. 

Zabúda sa na to, že tu neexistuje iba materstvo - ale hlavne rodičovstvo a otcovia majú prirodzené právo na svoje deti. A sú to hlavne deti, ktoré majú právo na obe milujúce a najbližšie bytosti v ich živote - matku a otca.

Čo chceme robiť?

Ako budeme dosahovať naše ciele?

  • Budeme poskytovať právnu pomoc a rady pre otcov, budeme sledovať súdne rozhodnutia, zúčastňovať sa súdnych pojednávaní.
  • Budeme spolupracovať s odborníkmi, psychológmi, sudcami a sudkyňami, advokátmi a všetkými zainteresovanými v problematike.
  • Budeme podporovať striedavú starostlivosť ako základnú východiskovú pozíciu porozvodovej starostlivosti, podporovať šírenie pravdivých informácií a faktov o striedavej starostlivosti, vzdelávať, podávať informácie, štúdie a názory fundovaných odborníkov o tejto téme a rovnako praktické skúsenosti a rady.
  • Budeme podporovať povinnú rodičovskú dovolenku aj pre mužov, budeme rovnako vystupovať za práva žien, proti domácemu násiliu a zlovôli, presadzovať postihy voči nelatičom výživného, ale rovnako žiadať trest za obštrukcie a zámerné odlučovanie detí od jedného z rodičov.
  • Budeme lobovať za novú legislatívu, urporiadavať semináre, prednášky, pracovať s médiami, spolupracovať s odborníkmi, organizovať kampane, akcie, vydávať vlastné publikácie a materiály.