Víta vás LIGA OTCOV!

Vysoko si matky vážime, milujeme ženy a hájime ich práva. A ešte paradoxnejšie - druhým dychom kritizujeme mužov - otcov ktorí sa o deti nezaujímajú, sú alkoholici, neplatiči výživného a robia otcovstvu hanbu. A to základným postojom, že Liga Otcov nie je združením mužov zamerané proti matkám, ani proti ženám. 

Keď hovoríme o Lige Otcov - hovoríme o lige tých otcov, ktorí svoje deti milujú, starajú sa o nich, ktorým na deťoch záleží a ktorí považujú narodenie svojich detí za jedno z najväčších šťastí v živote. 

Hovoríme o tom, že kvôli rozchodu partnerov nemôže trpieť dieťa a nezrelé matky nesmú deti používať ako majetok či zbraň. Deti sa nesmú stávať  prostriedkom vydierania a psychického teroru a my to chceme to zmeniť.

Ak hovoríme o Lige otcov - to najhlavnejšie o čo nám ide - sú deti. Liga Otcov je hlavne o deťoch a pre deti. Je o tom, že deti si zaslúžia lásku, pozornosť, výchovu a zodpovednosť - od oboch rodičov.

Najnovšie aktuality a správy:

Liga otcov ukončila svoju činnosť

Občianske združenie Liga Otcov vzniklo v roku 2009 z nadšenia presadzovať a hájiť práva a záujmy detí a rovnoprávnosť v porodzchodovej starostlivosti o deti. Po úspešnom štarte a mnohých aktivitách sa nádejne vyzerajúci tím rozpadol a dnes už Liga otcov neexistuje. Ak by niekto chcel nadviazať na našu činnosť, značka a meno sú mu k dispozícii. Budeme len radi ak sa nájdu nadšení otcovia ochotní obnoviť činnosť občianskeho združenia.

Dali sme dokopy dve dôležité knihy - stiahnite si ich koncept

Dve dôležité knihy, ktorým sme venovali energiu posledný polrok sú pred vydaním. Kľúčové publikácie sme zhromaždili vďaka nadšeniu našich členov. Jednou je rozsiahly zborník o striedavej starostlivosti - prvý svojho druhu na Slovensku a druhou je Čierna kniha rodičovstva -svedectvá skutočných príbehov z našej poradne. Môžete si stiahnuť ich prípravné verzie.

Táto krajina nie je dobrou krajinou pre deti

Slovensko nie je dobrá krajina, nie je dobrým miestom pre život detí po rozchode rodičov. Odvážne tvrdenie? Vôbec nie, naopak - veľmi krutá realita, pozrite sa na fakty, ktorým čelia deti v našej krajine.

V roku 2010 sme výrazne zasiahli do povedomia verejnosti presadzovaním takzvanej "striedavky". Napriek pozitívnemu začiatku a faktu že popri desiatkach materských a ženských organizácií a centier sme sa okamžite stali terčom útokov a oponentúry a agenda za rodovú rovnosť tak ukázala svoju pravú tvár - že ide iba o rovnosť žien a nie o skutočnú rovnosť pohlaví. Napriek tomu, že sme vždy podporovali zrovnoprávnenie žien, pri jedinej téme, kde sú muži drakonicky diskriminovaní - v rodičovskej starostlivosti, sme sa stretli s masívnym odporom voči rovnosti pohlaví v starostlivosti o deti po rozchode rodičov a rovnako so silnou oponentúrou voči inštitútu striedavky. Tá sa stala pomaly strašiakom a synonymom útlaku. 90% detí je naďalej zverovaných bezdôvodne len jednému rodičovi - matke a trvá tak celá mašinéria podvodov, manipulácií, nekonečných súdov, sporov - a nerovnosť pred zákonom a nulová vymožiteľnosť práva ničí hlavne deti a eskaluje porozdchodový konflikt a jedy.