Na koho sa obrátiť?

Mgr. Eva Riečicová

vedúca oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
ÚPSVaR Topoľčany

JUDr. Zuzana Stavrovská

advokát

Adresa:
Miletičova 23
821 09 Bratislava - Ružinov

Tel: 02 502 441 78
Mobil: 0907 316 532

PhDr. Štefan Matula

detský psychológ, súdny znalec