Workshop pre odbory sociálnoprávnej ochrany detí v Bratislave

Hosťami boli lektori Barbora Kamrlová, Jiří Vodička, Ľuboš Patera, Ladislav Ďurkovič a Bohuslav Lengardt. Na stretnutí bol premietnutý film Střídavka a rozdané materiály Ligy Otcov a SSOD. Prvotnú neistotu a strach z "nespokojných otcov" vystriedala v závere veľmi otvorená diskusia a príjemná atmosféra. Výsledkom bolo konštatovanie, že sa zhodujeme na potrebe reformy a skvalitnenia práce pre odbor sociálnoprávnej ochrany detí, že striedavá starostlivosť nie je nepriateľ, ale to najlepšie riesšenie pre detí po rozchode. Tiež že máme spoločný cieľ - pomoc deťom a potrebu zachovať deťom oboch rodičov kde to len je možné.