Výstava Slovensko - krajina jedného rodiča (+galéria)

Výstava sa bude konať priamo vo vstupnej hale slovenského parlamentu a bude trvať celý týždeň. Na otvorenie sme pozvali aj predsedu parlamentu a rovnako zástupcov šéfov klubov všetkých strán. Našim cieľom bude prezentovať osudy otcov, matiek a hlavne detí, ktoré sú pripravované o jedného z rodičov. 

12 príbehov na veľkých paneloch budú hovoriť o nemožnosti vynutiteľnosti styku s dieťaťom aj keď je nariadené súdom, o osudoch detí ktorým chýba otec, o nespravodlivosti vytesňovaním jedného z rodičov, o syndróme zavrhnutého rodiča. Aj o tom že otcovia sa správajú niekedy nezodpovedne, o tom ako je dôležitý otec v živote každého človeka. 

Poslancom Národnej rady a aj širokej verejnosti chceme prezentovať problém a rovnako zverejniť Deklaráciu rovnoprávneho rodičovstva s návrhmi na zlepšenie v oblasti. 


Prvé z vizuálov pre Vás na ukážku: