Vydali sme vzdelávacie a informačné materiály

Materiály sú od slovenských odborníkov a odborníčok zameraných na rodinné právo, psychológiu. Môžete si pozrieť a stiahnuť aj vy na tomto mieste - od zákona o striedavej osobnej starostlivosti, cez dôvodovú správu, až po články od JUDr. Bronislavy Pavelekovej, PhDr. Štefana Matulu, JUDr. Zuzany Stavrovskej, PhDr. Jaroslavy Martinkovej a ďalších. Rovnako aj návrh podania na súd na striedavú osobnú starostlivosť.