Vianočné billboardy Ligy Otcov

Za billboardy ďakujeme Mayovi Varhaníkovi a firme Trans Trucks, ktorí ich nezištne vyrobili a darovali pre Ligu Otcov. Vďaka patrí aj Martinovi Venuttimu za grafické spracovanie. veríme, že tento odkaz prinesie zamyslenie a ľudia si uvedomia, že systém porozchodovej starostlivosti na Slovensku, ktorý pripravuje systematicky deti o jedného z rodičov sa musí zmeniť.