Vianočná prosba o podporu!

Okrem toho že sme "vznikli", ako partička dobrovoľných nadšencov (ktorá sa stále rozrastá!), sme toho stihli naozaj veľa: pripravili sme prvé materiály o striedavej výchove, spoluorganizovali celoslovenský Deň SOS, zriadili web striedavka.sk, zorganizovali Deň Otcov, vytvorili súbor odborných materiálov a dostali ich ku všetkým sudcom a kurátorom, v právnej poradni poskytli viac ako 70 odborných rád otcom a matkám v núdzi, v uliciach sa objavili naše prvé bilboardy, vydali sme letáky, plagáty, články o práve detí na oboch rodičov sa objavili prakticky vo všetých médiách, zorganizovali sme mikulášsky protest, rokujeme intenzívne s poslancami, právnikmi a ostatnými odborníkmi. 

Pustili sme sa s veľkou vervou do toho, čo láme srdcia otcov a  pripravuje deti o polovicu detstva. Celé naše obetavé a úprimné snaženie má jediný cieľ - pomoc deťom aby neprichádzali kvôli rozchodom o jedného z rodičov.

Celá naša činnosť je vykonávaná len vďaka nezištnej podpore ľudí ako Vy. Ďakujeme mnohým obetavcom za ich vzácny čas, ktorý venovali našej činnosti, tiež ďakujeme firmám za všetky vecné dary, pomoc s tlačou, službami, servisom. Hlavne ďakujeme každému kto prispel za finančnú pomoc, bez ktorej by sme mnohé z našich aktivít nemohli uskutočniť. Transparentné vyúčtovanie každého eura nájdete aj na našej stránke.

Sú pred nami ďalšie výzvy a preto sa obraciame na vás s  naliehavou prosbou o pomoc. Keďže ďalšiu činnosť budeme môcť vykonávať iba vďaka darom od ľudí ako Vy, prosíme vás, podporte nás!

Prispejte ešte dnes na náš účet vo VUB, číslo 2791073351/0200

Nechceme zastaviť naše snaženie, chceme pokračovať v ďalšom roku s  ešte väčšou energiou a nadšením. Realizovať verejné akcie, výstavu, pracovať na zmene zákonov, poskytovať ďalej právnu pomoc bezmocným rodičom, chceme ovplyvňovať súdy a kompetentné orgány aby rozhodovali v  prospech detí. To všetko bude možné, iba ak pomôže každý z nás.

Každý dar sa počíta - vďaka 20 eurám môžeme prevádzkovať našu webovú stránku ďalší mesiac, za dar 50 eur sa nám podarí poskytnúť právne poradenstvo ďalšiemu bezradnému otcovi, vďaka 100 eurám sa nám podarí vydať 15 kníh o striedavej starostlivosti. Za 200 eur môžeme zavesiť do ulíc ďalší billboard a za 500 eur urobíť výstavu, verejnú akciu, infostánok, tlačovku, premietanie, či odbornú konferenciu

Váš dar a jeho využitie môžete kontrolovať na našej stránke. Môžete nás kontaktovať, stretnúť sa s nami, zúčastniť sa našich akcií a vidieť že Vaša podpora má význam a zmysel.

Srdečne Vám ďakujeme! A nezabudnite tento odkaz poslať vašim priateľom a známym. Veríme že v predvianočnom čase nás aspoň pár ľudí obdarí svojou dôverou a podporí naše snaženie.

Vaša Liga Otcov
mob: 0905 473 194, 0905 987 283
info@ligaotcov.sk, www.ligaotcov.sk