Riaditeľka ÚPSVAR Bratislava: Dnešný systém robí z detí citových mrzákov

Ďalej dodáva: "Ja hovorím, že za každou štúdiou niekto stojí, kto ju robí s nejakým úmyslom. Je veľká väčšina štúdií, ktorá hovorí, že striedavá starostlivosť je normálna, neobmedzený styk je normálny, že jednoducho dohoda je normálna. Je to normálne vo Francúzsku, je to normálne v severských krajinách, je to normálne v Spojených štátoch. V každom systéme existujú úskalia. V súčasnom existujúcom systéme možno tie úskalia nevidíme, lebo sme si na to zvykli. Takže toto je niečo nové, niečo čo začína. Preto možno vidíme oveľa viac rizík. Ale ja osobne vidím oveľa viac rizík v tom čo je v tejto chvíli. 

Mal by sa sprehľadniť systém rozhodovania tak, aby sa minimalizovala subjektivita sociálnych pracovníkov, ktorí pripravujú podklady. To znamená, aby pani ktorá ja neviem, trebárs práve prechádza svojím rozvodom sa nezrkadlila v klientovi a tým pádom všetky jej rozhodnutia môžu byť veľmi zvláštnym spôsobom ťahané do určitej strany. Čiže musí byť vymyslený aj systém kontroly nad týmito rozhodnutiami.
 
Štartujeme prvú časť neformálneho vzdelávania pre sociálnych pracovníkov pod názvom Deti v sieti. V tomto roku to bude desať neformálnych diskusií v ktorých budeme hovoriť naozaj o tých rozhodovacích procesoch, čiže o tom ako zverovať deti. Prídu aj ľudia z neštátnych subjektov, prídu sudcovia, právni zástupcovia, sociálni kurátori, psychológovia a podobne."

Celá reportáž Slovenského rozhlasu z tlačovej konferencie Pol roka striedavky na Slovensku tu
Po rozchode deti obom rodicom - Slovensky rozhlas by Liga Otcov