Prvých 20 rozhodnutí súdov o striedavej starostlivosti

Takýto je stav k 16. augustu 2010:


bolo celove podaných 120 podaných návrhov na SOS


z toho bolo 20 nárhov schválených súdmi na základe dohody rodičov


1 návrh na striedavku bol zamietnutý


a v 99 návrhoch sa ešte koná.


Tešíme sa za prvé deti, ktoré budú môcť využívať v praxi striedavú strostlivosť a ostane im zachovaná láska a starostlivosť oboch rodičov.

Gratulujeme 40 rodičom  a ich deťom k dohode!