Pripravujeme vydanie zborníka o Striedavej starostlivosti

Pomôžte nám získať prostriedky na vydanie tejto knihy

Vyše 240 strán odborných textov, ale aj osobných skúseností, rád, praktické návody, informácie, právne analýzy, výskumy popredných ústavov a inštitúcií, vládne programy, názory psychológov, odborné charakteristiky... To všetko bude obsahovať jedinečný zborník ktorý pripravuje Liga Otcov vydať už čoskoro. 

Pomôžte nám v našom snažení - jediné čo zháňame je finančná podpora. Kniha je už na 90% hotová - potrebujeme 1000 eur na typografické spracovanie, korektúru a ďalších 4000 eur na tlač 1000 kusov tejto knihy. Potom ju rozpošleme na všetky poručnícke súdy na Slovensku, na všetky odbory sociálnoprávnej ochrany detí, poskytneme ju aj do voľnej knižnej distribúcie. 

Ak môžte, pomôžte. Táto publikácia vezme dych a predsudky každému kto pochybuje o tom, že zachovanie oboch rodičov pre deti je tým najlepším pre záujem dieťaťa. Bolo by škoda keby toto naše snaženie vyšlo nazmar kvôli nedostatku peňazí.

Tu je zoznam 40 tich autoriek a autorov a zoznam 80tich článkov ktoré budú v knižke:

Adriana Hovoričova-Gelienová Bronislava Švehláková Doc. PhDr. Vladimír Täubner, CSc. Dr. Linda Nielsenová  Gabriela Mikulášková  Hana Soudná Ing. Aleš Hodina Ing. Oľga Pietruchová Ing. Vodička Jan Piet de Man Jana B. Jana Pužmanová JUDr. Bronislava Pavelková  JUDr. Zuzana Stavrovská Jürgen Rudolph Klára Ehlová Kristýna Fialová Ladislav Ďurkovič  Ľubica Urbančoková Mária Lazárová Martin V. Mgr. Dáša Balogová Mgr. Erik Bogdan Mgr. Eva Riečicová PhDr. Ida Želinská  Mgr. Lýdia Adamcová Miroslav Sabol / Barbora Kamrlová Monika Welzel MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc. + MUDr. J. Švarc  Pamela Stuart-Mills Hoch  Petr Cihlář  Petr Voráč PhDr. Eduard Bakalář, CSc.  PhDr. Jan Früwirth, PhD. PhDr. Jiří Tyl PhDr. Štefan Matula PhDr. Tomáš Novák Prof. Dr. jur. Roland Proksch Dr. Richard Warshak Slavomír Repka

Zoznam článkov:
PREDSLOV Domov na striedačku Povinná striedavá osobná starostlivosť oslobodí deti od sporov rodičov Prezentácia pre seminár Poslaneckej snemovne ČR Štyri roky striedavej starostlivosti Skúsenosti so striedavou výchovou Týždeň s dcérou - žiadny problém Si presne ako tvoj otec... Je niekedy lásky príliš veľa? Chcem žiť u otca aj u mamy! Striedavá starostlivosť očami dieťaťa Odkaz pre ženy - matky List rozvedenej matky Mýty o striedavej starostlivosti o dieťa po rozvode Striedavá výchova ako spôsob porozvodovej starostlivosti o  deti Striedavá starostlivosť o deti - stav a otázky Jednoduché výpočty Striedavka ako pomsta? Deti uprostred rozvodu Dieťa na striedačku Kedy nariadiť striedavú starostlivosť o deti ? Desať základných zásad pre obdobie pri rozvode Rady pre otcov, ktorí bojujú o striedavú starostlivosť Päť rád pre obdobie zostavovania plánu striedavej starostlivosti o dieťa Návrhy konkrétnych časových plánov pri striedavej osobnej starostlivosti o dieťa Iné príklady konkrétneho časového rozvrhu striedavej osobnej starostlivosti Ako s peniazmi? Ktorý z rodičov čo financuje? Ako to zariadiť v praxi ? Základná tabuľka výživného Problematika hodnotenia fungovania striedavej starostlivosti Striedavá starostlivosť a školská dochádzka Striedavá starostlivosť vo svete Striedavá výchova v Kanade Striedavá výchova v Európe - prezentácia Empirická štúdia nórskej vlády o striedavej výchove ( 2007 ) Nórsko - rozchod rodičov Nález Ústavného súdu ČR z 23. februára 2010 vo veci sp. zn. III. ÚS 1206/09 Nález Ústavného súdu z 18. augusta 2010 vo veci sp. zn. I. ÚS 266/10 Na odmietnutie striedavky musí byť preukázaný zákonný dôvod Striedavá osobná starostlivosť v súdnej praxi na Slovensku Súdna prax úpravy porozvodovej starostlivosti o deti Čo si o striedavej starostlivosti myslí mediátorka ? Rodinná mediácia - šanca pre rodinu Sociálno-právna ochrana detí, kolízni opatrovníci Dnešný systém robí z detí citových mrzákov Striedavá osobná starostlivosť očami kolízneho opatrovníka Kolízny pracovník a jeho práca s rodinou Striedavá osobná starostlivosť -  kompetencie a limity kolízneho opatrovníka Sociálno-právna ochrana nie je terapia, ale úradný výkon Dieťa a rozvod rodičov "Zdravý" rozvod a život po ňom pre rodičov i deti Striedavá výchova - cesta k zachovaniu rodičovstva Zachovanie dvoch rodičov je pre dieťa prospešnejšie Otec ako možný model partnera svojej dcéry Dôvody pre zmysluplný a láskyplný vzťah rozvedeného rodiča s  dieťaťom Podoby otcovství v ČR - sociologický výzkum ( výber ) Vplyv genderových diskurzov na kvalitu života mužov a žien Prehľad výskumov o striedavke Objektívne vyhodnotenie dopadov striedavej výchovy na psychiku detí Predsudky o striedavke Syndróm ako psychické týranie dieťaťa Ako nezrelé matky vytesňujú otca zo života detí Revolúcia v porozvodovej starostlivosti o deti Úspešná reintegrácia vzťahov u ťažko odcudzených detí a ich rodičov Rozvodová tematika a moderná psychológia Kritériá pre posudzovanie výchovných predpokladov rodičov Záujem dieťaťa v rozvodovej praxi Sprievodný prieskum k reforme detského práva Právo otca na svoje deti po rozvode? Utópia. Pohľad dieťaťa? RIEŠENIA LIGY OTCOV Deklarácia rovnoprávneho rodičovstva Cochemský model - šanca pre naše deti PRÍLOHY Striedavá osobná starostlivosť nariadená súdom aj proti vôli matky - z pohľadu kolízneho opatrovníka / sociálnej pracovníčky Zisťovanie rodinných pomerov - návrh dotazníka Šetrenie ÚPSVaR Topoľčany priamo v domácom prostredí rodičov dieťaťa Návrh novelizácie zákona o rodine z r.2010 Súčasné znenie zákona DOSLOV