Mikulášsky protest Ligy otcov (video+galéria)

"Humornou formou chceme upozorniť verejnosť na to, že zamestnanci socialno-právnej ochrany detí a kurately si mnohokrát neplnia svoju úlohu. Nezastupujú ten hlavný záujem a potreby detí - a to právo mať oboch rodičov aj po rozchode," uvádza sa vo vyhlásení Ligy otcov.

Naopak, zástupcovia ligy si myslia, že svojou nekompetentnou činnosťou len prehlbujú spory medzi expartnermi, rodičmi detí, prispievajú k nerovnováhe v prístupe k deťom a mnohokrát sa aktívne zasadzujú za obmedzenie styku s jedným rodičom, najčastejšie s otcom.

Reportáž o akcii v TV JOJ