Lucia Nicholson: Striedavka by mala byť automatická

"dúfam, že jedného dňa dospejeme do takého štádia ako iné krajiny, že striedavka bude prakticky normálna a zverenie dieťaťa do starostlivosti oboch rodičov bude automatické"

Sama máte skúsenosť s rozchodom s bývalým partnerom, otcom vašich detí. Aká je to skúsenosť?

Ja si myslím, že rozvod je trauma pre rodinu, ale inteligentní ľudia to dokážu inteligentne zvládnuť. Vždy je to vecou dohody. A hlavne sa musia pomenovať priority. Ak sú v manželstve deti, tak tou prioritou sú ony.   

  Veľa detí trpí nielen pred a počas rozvodu ale hlavne po ňom. Ako ste sa tomu rozhodli predísť vy?   

 Som presvedčená, že dohoda o striedavej porozvodovej starostlivosti o deti je tým najlepším možným riešením. Nehovorím, že je to ideálne, nikdy to nie je ideálne, keď sa rodina rozpadne. Ale skutočne si myslím, že deti by mali mať aj naďalej pocit, že majú obidvoch rodičov, že sa obidvaja rodičia o nich rovnako starajú, majú k nim rovnaký prístup a trávia s nimi rovnaký čas.  
 
  Žiaľ drvivá väčšina detí to šťastie nemá a rozvodom de facto o jedného rodiča, spravidla otca prichádzajú. A to aj trištvrte roka po zavedení striedavky v zákone...   

 Máte pravdu, u  nás je to stále o tom, že striedavka je skôr výnimka. Ja dúfam, že jedného dňa dospejeme do takého štádia ako iné krajiny, že striedavka bude prakticky normálna a zverenie dieťaťa do starostlivosti oboch rodičov bude automatické. A neuplatní sa len vo výnimočných prípadoch. Vtedy sa ale bude musieť povedať, prečo striedavka nie je možná. U nás je to zatiaľ presne naopak.   

  Prečo je to tak? Ste štátnou tajomníčku ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Máte v rukách moc, ako túto skutočnosť zmeniť.... 
   
 Zodpovednosť je určite aj na našom rezorte. Nemáme pripravenú pôdu pre to, aby  odborníci z úradov sociálnych vecí dokázali pracovať s manželmi rozhodnutými ísť od seba. Toto spĺňajú mediátori, ktorí vstupujú do tohoto procesu a vtedy sa  dohoda rodí oveľa ľahšie. Potrebujete niekoho s nadhľadom zvonka. Väčšinou  dospelí v rámci rozvodu podliehajú emotívnym výkyvom a riešia všetko možné, len nie racionálne otázky.

"ja osobne by som bola veľmi rada, keby sme vytvorili "podhubie" v rámci UPSVAR-ov. Myslím, že na týchto miestach skutočne pretrvávajú stereotypy, že deti automaticky patria matke. Považujem to za scestné"

Možno je problémom práve to, že striedavka je podmienená dohodou. Tá je medzi rozvádzajúcimi sa často nemožná....   

 Nie je to úplne pravda. To, že sa dvaja rozvádzajú, ešte neznamená, že sa nevedia dohodnúť.  Ako hovorím, ja osobne by som bola veľmi rada, keby sme vytvorili "podhubie" v rámci UPSVAR-ov. Myslím, že na týchto miestach skutočne pretrvávajú stereotypy, že deti automaticky patria matke. Považujem to za scestné. Je to pomalý proces, ale vieme o tom a snažíme sa to naprávať. Ďalšia vec je samozrejme práca súdov. Rovnaké stereotypy ako medzi kurátormi sú aj medzi sudcami, takže ono by si to vyžiadalo prácu aj na tejto úrovni.   

  Chystáte nejaké konkrétne legislatívne zmeny, ktoré by striedavku podporili a uľahčili dosiahnuť všetkým rodičom, ktorí sa chcú o dieťa plnohodnotne starať?   

 Pripravujeme zmeny v zákonoch v rámci sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré by mali striedavej starostlivosti napomôcť. Vojsť do účinnosti by mali v júli 2012.   

  Môžete byť konrétnejšia - aké zmeny presne to budú?   

 Nemôžem byť teraz konkrétnejšia. V racionálnom jadre sa zhodujeme s Ligou otcov, napriek tomu, že teraz sa spolupráca zadrháva. Tých zmien bude niekoľko, ale zatiaľ by som ich nerada špecifikovala.   

  V každom prípade - ste ako rezort za striedavku? Môžu sa otcovia tešiť na viac "z detí" a mamy na väčšiu spoluprácu otcov na výchove po rozvode?    
  
Určite áno.   

Dáša Balogová, 28. 3. 2011