Juráš: Viem o prípadoch, kde na záujem detí nie je prihliadané

Generálny riaditeľ zjavne nenechal sťažnosti občanov bokom a ako môžete počuť v jeho výstupe, početnými podnetmi rodičov sa začal zaoberať. Zistil že nerovnosť v prístupe k deťom sa netýka okrajových prípadov, ale že je na Slovensku smutným štandardom. 

A rovnako mu prekáža aj nejasnosť a netransparentnosť prístupu odborov sociálnoprávnej ochrany detí, ktorého pracovníčky a pracovníci by mali dbať v prvom rade na najvyšší záujem dieťaťa - na oboch rodičov aj po rozchode, určovať jasné kritériá pre obmedzenie styku rodiča s dieťaťom, nielen "automaticky" na základe predsudkov a stereotypného vnímania že "dieťa patrí matke".

Ak máte skúsenosti, že deti nemali rovnaký prístup k obom rodičom po rozchode, dajte to vedieť aj na kancelariagr@upsvar.sk, kópiu pošlite aj na info@ligaotcov.sk