Do striedavej starostlivosti išlo tento rok takmer 500 detí

Túto doslova revolučné tlačovú správu vydalo Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny - stiahnite si ju tu a ukážte svojej kolíznej opatrovníčke.

Prioritou kolíznych opatrovníkov, ktorí v prípade rozvodu rodičov zastupujú na súde deti, má byť naplnenie záujmu detí, ktorý vo veľkej časti prípadov predstavuje široký styk s oboma rodičmi.  Striedavá starostlivosť rodičov o deti je ideálne riešenie v prípade, že sú obaja rodičia schopní a ochotní zabezpečiť rodičovskú starostlivosť o dieťa. Kolízni opatrovníci či psychológovia úradov práce budú v takýchto prípadoch súdu odporúčať striedavú starostlivosť o dieťa. 

"Na striedavú osobnú starostlivosť je treba myslieť ako na prvé usporiadanie pri úprave styku dieťaťa po rozvode alebo rozchode rodičov. Takéto usmernenie dostali kolízni opatrovatelia, psychológovia a sociálni pracovníci všetkých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku," informovali z Kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Téme striedavej osobnej starostlivosti sa venovali riaditelia a sociálni pracovníci Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradov a ministerstva práce na stretnutí v utorok v Tatranských Zruboch. "Striedavá osobná starostlivosť musí byť prioritou, ak sú obaja rodičia schopní zabezpečiť starostlivosť o dieťa," povedala štátna tajomníčka ministerstva práce Lucia Nicholsonová, ktorá stretnutie iniciovala.  

"Ak striedavá osobná starostlivosť nebude vhodná alebo možná, ďalšou voľbou by mal byť rozšírený osobný styk. Zverenie do osobnej starostlivosti len jedného rodiča sa musí stať až poslednou voľbou, pretože strata druhého rodiča môže byť pre dieťa veľkou a nenapraviteľnou ujmou," povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ivan Juráš. K striedavej osobnej starostlivosti môže rodičov priviesť často mediácia či konzultácie s psychológom. Mediátori pôsobia aj na úradoch práce, môžu vykonávať mediáciu v prípadoch, ktoré riešia na úradoch práce – rozvod rodičov, úprava styku s dieťaťom po rozvode či rôzne konflikty v rámci rodiny. 

Rodičia môžu využiť aj služby komerčných mediátorov, ktorých zoznam vedie ministerstvo spravodlivosti. "Ministerstvo práce bude s rezortom spravodlivosti rokovať o možnosti zaviesť do legislatívy pre rozvádzajúci sa manželský pár zákonnú povinnosť využiť služby mediátora," povedala na stretnutí štátna tajomníčka ministerstva práce Lucia Nicholsonová.

Ústredie práce pripravuje už v súčasnosti aj internú normu pre postup kolíznych opatrovníkov. Jej základným princípom bude práve povinnosť pri úprave práv a povinností rodičov voči dieťaťu rešpektovať práva dieťaťa na rovnoprávny osobný styk s obidvomi rodičmi, teda dosiahnuť dohodu o striedavej osobnej starostlivosti, pokiaľ neexistujú dôvody, pre ktoré by takáto úprava bola v rozpore so záujmom dieťaťa. V snahe dosiahnuť takúto dohodu rodičov bude kolízny opatrovník využívať pomoc ďalších odborníkov, najmä psychológov, referátov poradenskopsychologických služieb či mediátorov. V prípade závažných prekážok pre takúto dohodu budú mať kolízni opatrovaníci povinnosť pokúsiť sa doviesť rodičov k takej dohode o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z nich, pri ktorej bude styk s druhým rodičom výrazne rozšírený.    

Zdroj: SITA, Denník Pravda