Desať základných mýtov a lží o striedavej starostlivosti

10 mýtov o striedavke

1. klamstvo: Riaďme sa názorom dieťaťa, to vie najlepšie, čo je pre neho dobré

Pravda: Ak by súdy rozhodovali podľa toho, čo si praje dieťa, dostalo by sa dieťa pod devastujúci tlak rodičov. Dochádzalo by k ohováraniu druhého rodiča a sľubom čo rodič dieťaťu kúpi, ak si vyberie jeho. V praxi máva menšie zábrany deformovať dieťa matka.

V detstve je človek veľmi ovplyvniteľný, nie je dospelý, zrelý a  nemá dostatočný rozhľad. V takej situácii sa dieťa môže stať ľahko aj obeťou podvodu, na ktorý raz kruto doplatí. Nie je vylúčené, že sa práve nechá oklamať naničhodníkom, ktorý ho chce povedzme ukradnúť – a to doslova.

Nakoniec pred týmto boli deti počas výchovy v minulosti pravidelne a  zďaleka nie vždy úspešne varované. O aký závažný problém sa jedná, ukazujú napríklad staré rozprávky.

Navyše, momentálne prianie dieťaťa vôbec nemusí znamenať jeho záujem ani všeobecne – teda v situácií aj podstatne menej nebezpečnej pre deti, ako je rozvod rodičov.
 
2. klamstvo: K striedavej starostlivosti je nutný súhlas oboch rodičov

Pravda: Svojim nesúhlasom, ktorý sa týka čohokoľvek, čo navrhne otec, posilňujú matky svoju šancu na získanie dieťaťa do výlučnej starostlivosti, možnosti použíť ho ako zbraň proti otcovi a šancu na  cca 40 000 EUR (viac ako milión korún), ktoré získajú na výživnom od otca, pokiaľ dieťa dosiahne plnoletosti. Rodičia sa súdia práve preto, že sa nemohli dohodnúť. Je nezmysel, chcieť od nich, aby sa dohodli. Také vyjadrenia sú len neochota, lenivosť, podvod a  alibizmus tých, ktorí v skutočnosti nechcú nič pozitívne riešiť.

3. klamstvo: Počet prípadov s nariadenou striedavou starostlivosťou rastie, preto nie je potrebné nič riešiť

Pravda: (čísla sú z Českej republiky, keďže v nej je striedavá starostlivosť uzákonená podstatne dlhšie) V roku 2005 rozhodli súdy z 25 000 opatrovníckych sporov o striedavej starostlivosti v 432 prípadoch, v roku 2010 v 867 prípadoch, uvádzajú odporcovia novely, ktorá má posilniť právo dieťaťa na oboch rodičov. Neuvádzajú však, že v drvivej väčšine sa nárast týka striedavej starostlivosti, na  ktorej sa rodičia dohodnú (teda zrelé matky ustúpia). Tento nárast, ktorý činí len 3% z celkového počtu 25 000 opatrovníckych sporov, teda nijako nesúvisí so zmenou právnej atmosféry. Matky získavajú dieťa v 92% prípadov.
 
4. klamstvo: Z dieťaťa sa pri striedavej starostlivosti stáva turista s kufríkom, pendlujúci medzi dvoma rodičmi

Pravda: Pri akejkoľvek inej forme opatrovníctva pendluje dieťa častejšie. Pri striedavej starostlivosti po dvoch týždňoch (najčastejšia forma) zmení dieťa prostredie 2x mesačne. Pri napríklad tzv. rozšírenom styku (piatok až pondelok, streda a  štvrtok) mení dieťa prostredie 8x mesačne. Taktiež pri bežnom diskriminačnom styku (každá druhá sobota a nedela a každá druhá streda). 

5. klamstvo: Riešenie, ktoré by zmenšilo diskrimináciu otcov, je tzv. „Neobmedzený styk“

Pravda: Neobmedzený styk predpokladá dohodu rodičov ešte viac, ako súdom jasne vymedzená striedavá starostlivosť. V prípade nesúhlasu matky je neobmedzený styk čistou ilúziou. Kto má dieťa vo výlučnej starostlivosti, môže druhému rodičovi skomplikovať neobmedzený styk tak, že ho časovo aj finančne zruinuje.

6. klamstvo: Dieťa kvôli striedavej starostlivosti mení kamarátov aj krúžky

Pravda: Dôležitejšie ako krúžky je, aby dieťa malo oboch rodičov. Striedavá starostlivosť život dieťaťa obohatí, nie obmedzí. Naopak, kamarátov a i dobrých priateľov môže mať práve vďaka striedavej starostlivosti oveľa viac, ako pri výlučnej výchove, pri ktorej deti strácajú dnes pravidelne dokonca aj polovicu príbuzných. 

7. klamstvo: Striedavá starostlivosť znamená dve školy

Pravda: Matky len výnimočne súhlasia s inou školou, ako tou, ktorú majú za rohom. Často sa kvôli tomu presťahujú tak ďaleko, aby jednu školu znemožnili. Dve školy sú ale menší problém ako jeden rodič. Riešením je škola na „pol ceste“. Ak s tým matky nesúhlasia, mal by im toto riešenie prikázať súd.

 8. klamstvo: Novela zákona neušetrí štátnemu rozpočtu a rodičom peniaze

Pravda: Pri dodržovaní novely by nebol problém rozhodnúť na jednom pojednávaní. V opatrovníckych sporoch, ktorých je niekoľko tisíc ročne, teraz parazitujú tisíce ludí. Spory sa často vlečú niekoľko rokov, bežne tri roky, častokrát aj 18 rokov. Kým súd rozhodne a  vypočuje svedkov, prípadne osloví znalcov, potrebuje k tomu cca. 5 pojednávaní. Štatny aparát platí sudcov, zapisovateľov, asistentov, podateľnu, archivárov, poštu, atď. Protistrany zapájajú do „hry“ nielen advokátov, svojich psychológov, lekárov, mediátorov, atď. Na sporoch o deti sa podieľajú tisíce štátom platených organizácií typu „Dieťa predovšetkým“.

9. klamstvo: Bude pribúdať detí v psychiatrických liečebniach

Pravda: Ak súd rozhodne o umiestnení dieťaťa mimo devastujúci vplyv napríklad matky, deje sa tak kvôli matke. Detí nebude v liečebniach (ambulanciách) pribúdať, ak bude súd dôslednejšie trestať toho rodiča, ktorý za to nesie zodpovednosť.

10. klamstvo: Deti sa v psychiatrických liečebniach učia milovať otca

Pravda: Ak matka ohovára otca tak, že súd musí vymaniť dieťa z jej vplyvu, mala by byť potrestaná trebárs odňatím slobody. A následne potrebné liečenie dieťaťa zaplatiť.

zdroj: k213