Deň Otcov sa blíži - bude v nedeľu 19.júna 2011

Pred 75 rokmi americký prezident urobil z Dňa otcov celoštátny sviatok. 

V zámorí oslavujú Američania a Kanaďania Deň otcov už sto rokov.  Podľa dobových zdrojov slávili v USA tento sviatok prvý krát bohoslužbami v Západnej Virgínii v roku 1908. Najväčší impulz k vzniku sviatku dala paradoxne žena - Bruce John Doddová zo Spokane v štáte Washington. Jej otec, veterán občianskej vojny stratil manželku a sám dokázal vychovať svojich šesť detí. V roku 1909 oslovila pani Doddová člena americkej vlády, aby pomohol presadiť bohoslužby na počesť otcov. Stalo sa a v štáte Washington odvtedy každú tretiu júnovú nedeľu oslavujú Deň otcov. 
Podľa iných zdrojov, návrh oslavovať Deň otcov sa zrodil v známej celosvetovej organizácii, v Lionskom klube, pričinením jeho chicagského predsedu Hartryho Meeka - termínom bola tretia júnová nedeľa v roku 1915. Deň otcov však oficálne kotví v americkom sviatočnom kalendári od roku 1924, keď prezident Calvin Coolidge pomohol, aby sa oslava stala celoštátnou. 

V súčasnosti slávia spolu s Američanmi a Kanaďanmi vďačne tento sviatok napríklad v Brazílii, Veľkej Británii, Francúzsku i Rakúsku. Po roku 1989 sa začal šíriť aj v strednej Európe - aj u nás. 

Zmyslom Dňa otcov je, osláviť podiel mužov na výchove detí, podľa možností v ideálnej kompletnej rodine, ale v prípade že to život zariadil inak, aj mimo nej. V súčasnosti sa prikladá dôraz aj na aspekt podpory roly otca aj v rodinách, ktoré sa rozpadajú, čo je žiaľ stále častejšie.
Na Deň otcov sa zdôrazňuje  rola aktívneho otcovstva, kedy rodičovské roly už nie sú v stereotypnom postavení - otcovia ako živitelia rodiny a matky v kuchyni - stále viac otcov sa realizuje s radosťou vo výchove, starostlivosti a živote detí už od narodenia. Súčasťou osláv Dňa otcov je zvyšovanie dôstojnosti postavenia otcov a zdôrazňovanie rovnosti a rovnakej potreby oboch rodičov v živote detí ako v manželstve, tak po rozchode. 

Najčastejšou oslavou je slávnostný obed detí s mamičkou a oteckom a ani staršie, už osamostatnené deti, nezabudnú poslať svojim tatkom milé blahoželania. Deň otcov má u nás aj súťažnú podobu, keď práve v júni týždenník Slovenka vyhlasuje víťaza zápolenia o získanie titulu Otec roka.

Plagát na Deň Otcov Plagát na Deň Otcov
tu si môžete stiahnuť plagátik vo formáte pdf veľkosti A4

V roku 2011 vychádza tretia júnová nedeľa - Deň Otcov - na 19.júna. 

Tohto roku bude sláviť združenie Liga Otcov nielen jeden deň,
ale celoslovenským Týždňom Otcov od 13.júna do 19.júna 2011.

Aby sa zdôraznil aspekt spoločného rodičovstva, podujatie sa organizuje v spolupráci s Úniou materských centier. Oslovili sme na spoluprácu a účasť Združenie miest a obcí, Ministerstvo školstva plánujeme zapojiť do aktivít školy, obce a mestá, filmové kluby, umelcov, médiá. 

Podobne ako sme zvyknutí na Deň narcisov, Liga Otcov vyhlásila zbierku, ktorej cieľom je podporovať aktívne otcovstvo a rovnosť rodičov pri výchove detí. Ako mladé združenie nemáme kapacity na rozposielanie pokladničiek a koordináciu, preto zbierku vyhlasujeme      na základe dobrovoľnosti. Vyrobte si pokladničky, vyzbierajte príspevky na škole, v uliciach a pošlite ich na náš účet - VUB 2791073351/0200. Deň Otcov je postavený na dôvere - každý kto prispeje dostane od Ligy otcov ďakovnú plaketu.

Ako môžete pomôcť vy? Zapojte sa akýmkoľvek spôsobom:

- vytlačte plagátiky a vyveste ich vo svojom okolí
- pripravte infostánok vo vašom meste, pošleme vám materiály
- oslovte školu kde chodia vaše deti a vyzvite ich k aktivítám
- napíšte starostovi vášho mesta a požiadajte ho aby zorganizovali akcie
- zorganizujte Deň otcov na vašom pracovisku, urobte zbierku
- zorganizujte kultúrne podujatie, prednášku, koncert
- napíšte do miestneho rádia, pošlite informáciu médiám
- vyveste si plagátik na aute, umiestnite ho do výkladov v meste

Plagát na Deň Otcov 2011
náhľad na pdfko na deň otcov