Čo hovoria političky a politici o právach dieťaťa na oboch rodičov - videá

Natália Blahová: Podporujem aktivity Ligy Otcov
Kiššová: Legislatíva umožňuje z dieťaťa robiť rukojemníka
Procházka: striedavka je v záujme detí aj rodičov
Ľudmila Bučková,krízové centrum:Otec je dôležitý
Robert Kaliňák: Nie je rozdiel medzi otcom a mamou
Jana Kiššová - Ľudia z Ligy otcov pomáhajú hlavne druhým
Brocka: Striedavka bráni zneužívaniu dieťaťa
Čaplovič: Striedavka znamená zdravý vývoj
Viera Tomanová: Každé dieťa potrebuje oboch rodičov
Daniel Krajcer: Dieťa potrebuje aj matku aj otca
Tomanová: Domáce násilie páchajú aj ženy
Kalińák: Len čo budem otcom, vstúpim do Ligy Otcov