Analýza rozsudkov - aký je rozsah styku s deťmi a ako rozhodovali súdy o zverení v roku 2010

Pripravili sme obsahovú analýzu rozsudkov (pokiaľ vieme, prvú na Slovensku):

Priemerne na Slovensku trávi otec mesačne s dieťaťom ktoré je zverené matke 5 dní za mesiac (matka v priemere 25 dní mesačne). Ako býva na Slovensku tiež smutným zvykom, nie každý deň styku je aj s prespaním, preto počet nocí ktoré strávi dieťa u otca je radikálne menší - a to len 1,8 nocí (!) – t.j. ani nie dve noci mesačne! Zrátali sme aj hodiny čistého styku otca s dieťaťom - v priemere stráci dieťa s otcom 54 hodín za mesiac (je to niečo málo cez dva dni z tridsiatich za mesiac).
 
Ďakujeme pekne slovenským súdom za veľkorysosť a hlavne zákonnosť. Čo na tom, že Zákon o rodine jasne hovorí v § 24 odsek 4: "Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom..." "...Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi."

Túto neradostnú štatistiku dopĺňajú ďalšie čísla z oficiálnych štatistík Ministerstva spravodlivosti – za minulý rok rozhodovali slovenské súdy o zverení 13 052 detí. Z toho 11 038 (84%) zverili matke 1 341 (10%) otcom, a 114 (0,9%) do striedavej starostlivosti. 

                                                     kliknite pre zväčšenie >>

Striedavka ako výhra v lotérii

Potvrdilo sa, že striedavá starostlivosť sa aj po jej schválení v parlamente nestála štandardom, ktorý by slovenské štátne orgány (sociálna kuratela a súdy) rady dopriali deťom. Naopak, striedavka je skôr výnimkou a nadštandardom. Väčšinou jej predchádza dlhé dokazovanie a „skúmanie“, aj keď deti v takejto úprave styku dokonca predtým žijú, alebo sa čerstvo rozišli a deti boli dovtedy s oboma rodičmi v jednej domácnosti.  Pričom takýmito úkonmi nie je preverované automatické zverenie dieťaťa jednému rodičovi.

Proces zverenia detí do striedavky je mnohokrát poznačený blokovaním zo strany jedného z rodičov, zvýšením napätia a tak je nábvrh na striedavku dnes skôr nestrategickým krokom pre rodiča ktorému dieťa nebolo zverené, lebo dochádza k manipulácii dieťaťa aby striedavku odmietalo, či k vystupňovaniu napätia aby striedavka nebola odsúhlasená kvôli „zlej komunikácii medzi rodičmi“. 

Analýzu rozsudkov slovenských súdov vo veci určenia styku rodiča s maloletým dieťaťom po rozchode realizovalo združenie Liga otcov. Ide o kvalitatívnu a obsahovú analýzu z viac ako 1400 poručenských rozsudkov, ktoré sme zverejnili na našom portáli www.rozsudkyodetoch.sk

Pri analýze sme sledovali rozsah styku s otcom u detí  ktoré zverili matke. Spriemerovali sme údaje zo všetkých rozsudkov kde bolo možné zistiť údaje o zverení, alebo čase - 139 rozsudkov.