Účtovníctvo

Na tomto mieste zverejňujeme priebežne mesačne všetky príjmy a výdaje našej organizácie. Naše účtovníctvo je transparentné, všetky financie transparentne zverejňujeme. Ďakujeme všetkým našim podporovateľom za podporu!

1. Náklady
P.č.Názov projektuSpolu k obdobiujanuárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugust
1.Právna poradňa a pomoc4 450,70150,00769,80679,80679,80679,80679,80779,7032,00
2.Legislatívne iniciatívy a zákony3 174,41150,00546,60456,60481,20470,96480,55556,5032,00
3.Odborná činnosť a spolupráca3 116,60150,00546,60456,60456,60459,60456,60558,6032,00
4.Výstava Slovensko - Krajina jedného rodiča1 275,640,000,001 275,640,000,000,000,000,00
5.Administratívne náklady1 417,2854,50149,50570,21156,58166,60137,68156,3925,82
6.Interné výdaje -členská základňa0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7.Propagačné materiály a tlačoviny378,000,000,00378,000,000,000,000,000,00
Spolu13 812,63504,502 012,503 816,851 774,181 776,961 754,632 051,19121,82
2. Výnosy
P.č.Názov účtuSpolu k obdobiujanuárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugust
1.Úroky BÚ2,980,060,540,640,480,410,400,290,16
2.Členské príspevky165,000,000,00165,000,000,000,000,000,00
3.Dary a príspevky 16 813,32145,9815 020,00200,0050,00463,33334,6489,37510,00
Spolu16 981,30146,0415 020,54365,6450,48463,74335,0489,66510,16
Aktuálny stav
3. Zostatok na účte k 31.08.2011:3 532,97 €
Dátum prípravy podkladov: 23.09.2011